Buk európsky (Fagus sylvatica)

So spracovaním bukového masívu máme dlhoročné skúsenosti. Aby sme odstránili negatívne dôsledky nestability tejto dreviny (drevo pri vysušovaní pracuje), naša firma bukové rezivo spracováva s nasledovným postupom:
  • Vyťažený kmeň prichádza na spracovanie s vlhkosťou okolo 40-50%, z nej sa vyrobí rezivo.
  • Rezivo sa pod tlakom naparuje, aby bola dosiahnutá rovnaká farba v celom profile dreva (bukové produkty našej firmy sa svojou farbou podobajú dyhe firmy Danzer).
  • Z reziva sa vyrábajú hranoly, ktoré sa sušia v špeciálnych sušiacich komorách. Bukové hranoly schnú od 21 do 50 dní, v závislosti na ich profile, vlhkosti, vonkajších klimatických podmienkach a ďalších faktoroch. Výsledná vlhkosť sa pohybuje v rozmedzí od 8 do 10%. Pri sušení sa materiál zmenší až o 14% svojej veľkosti, podľa skutočného obsahu vody v sušenom materiáli.
  • Vysušené hranoly sa hobľujú a ďalej sa triedia pre ďalšie spracovanie: buď ostanú vo forme hranolov, ktoré je možné podľa požiadavky zákazníka ohýbať, zaobliť ich hrany atď., alebo sú hranoly spojované niektorou z metód lepenia do dosiek.