O nás

Firma Beky, a.s. je na trhu od roku 1992 a je jedným z najväčších spracovateľov tvrdého dreva v strednej Európe. 95% produkcie ide na zahraničné trhy, predovšetkým do Nemecka, Dánska, Nórska, Českej republiky a Poľska.

Sme rodinná firma, na riadení ktorej sa podieľa už druhá generácia členov rodiny. Našimi prioritami sú serióznosť a profesionalita. Už viac ako 30 rokov budujeme dobré meno firmy a sme spoľahlivým a stabilným partnerom pre našich klientov z celého sveta. Dbáme na udržateľnosť, využívame prírodné zdroje ekonomicky a ekologicky. Kladieme dôraz na rozvíjanie technologického zázemia, vybavenie priebežne obnovujeme, investujeme do moderných a efektívnych strojov. V budúcnosti v tomto trende chceme pokračovať a upevňovať si tak svoju pozíciu na trhu.

V priebehu svojej existencie sa firma stále rozvíja. Tu sú niektoré dôležité míľniky našej firmy:

  • 1992: založenie spoločnosti s ručením obmedzeným; zakúpenie prvej rámové píly
  • 1996: vstup investora zo Spojených štátov amerických; investície do sušiarenských technológií, zakúpenie technológie na ohýbanie a hobľovanie
  • 1998: nákup druhého prevádzkového areálu
  • 2000: rozšírenie sušiarní, nákup nových technológií pre spracovanie guľatiny; rozšírenie produktového portfólia o priebežnú špárovku
  • 2001: rozšírenie produktového portfólia o dĺžkovo nadpájanú špárovku
  • 2010: výstavba novej haly pre lepenie priebežnej špárovky
  • 2012/13: výstavba novej haly pre spracovanie a zhodnotenie odpadu z výroby, teda pre výrobu brikiet a drevnej múčky
  • 2014: výstavba novej administratívnej budovy a haly pre CNC obrábacie stroje
  • 2018: spustenie CNC technológie

Beky a.s. ročne spracuje približne 20 000 m3 bukovej guľatiny a ďalších 40 000 m3 bukového reziva, ktoré nakupuje u miestnych malých výrobcov. Okrem toho ročne spracuje 2 000 m3 dubovej guľatiny a 250 m3 reziva z amerického orecha.

Spracovanie dreva obnáša porez, naparovanie, sušenie a finalizácia produktu, teda hobľovanie, prípadne lepenie, vyrezávanie alebo ohýbanie.

Maximálna mesačná kapacita sušičiek je 2 600 m3 reziva v hrúbke 32 mm.
Maximálna výstupná kapacita je 500 m3 hobľovaných hranolov a 500 m3 lepených dosiek mesačne.

Operačný program výskum a inovácie – Inovácia procesu výroby a produktov

Predmetom projektu v spoločnosti BEKY, a.s. bolo obstaranie technológií umožňujúcich inováciu procesu výroby dĺžkovo napájaného dreva a technológií umožňujúcich inováciu produktového portfólia, s čím súvisela aj organizačná inovácia v spoločnosti prijímateľa. Prijímateľ obstaral: automatickú linku na dĺžkové napájanie dreva, frézu, lis, nanášačku lepidla, brúsky, pílky, 5-osé CNC na opracovanie plošných dielcov, CNC s frézovacím a vŕtacím zariadením, frézovacie a kopírovacie zariadenie, vysoko produktívne CNC vŕtacie, frézovacie a dlabacie centrum a laser na gravírovanie, značenie a rezanie dreva. Cieľom projektu bolo zvýšiť konkurencieschopnosť podniku žiadateľa prostredníctvom zvýšenia kvality existujúceho výrobného procesu napájanie dreva a rozšírením produktového portfólia o 10 nových produktov.

Odkazy na dokumenty: Ecowood Slovakia, Atlas Copco