Drevná múčka & brikety

Drevný odpad vznikajúci pri výrobe nábytkárskych polotovarov naša spoločnosť ďalej zhodnocuje – vyrábame z neho drevnú múčku a brikety.

Drevná múčka ani brikety nie sú FSC® certifikované.

Drevná múčka

Brikety