Lepené dosky

Špárovka cinkovaná (dĺžkovo nadpájaná)

 • Vlhkosť 8%, plus mínus 2%
 • Lepidlo D3, na želanie zákazníka D4
 • Brúsený povrch, zrno 120
 • Rozmery lepených dosiek: hrúbka 16-60 mm, šírka max. 1300 mm, dĺžka max. 6000 mm
 • Lamela 40-50 mm, v doske vždy rovnaký rozmer
 • Dĺžkové formátovanie
 • Na želanie zákazníka:
  • Stolové dosky v kvalite A/B a A/C s dvomi krajnými lamelami kvality A (štvorstranne čistými)
  • Zaoblenie hrán: 1 alebo 2 hrany, jednostranne alebo obojstranne
  • Olejovanie
  • Sólo balenie dosiek
 • Varianty prevedenia:
  • ŠTANDARD: šírka lamiel 40-50 mm (v doske vždy rovnaká), dĺžka lamiel 150-600 (náhodne)
  • EKONOMIK: šírka lamiel 30-39 mm (v doske vždy rovnaká), dĺžka lamiel 150-500 (náhodne)
 • Špeciálne prevedenie:
  • „AMERICKÁ DOSKA“: úzky formát lamiel – lamely lepené na hranu, hrúbka max. 60 mm, šírka lamely max. 20 mm, dĺžka lamely 200-500 mm (náhodne)
  • Lepené hranoly: maximálny profil 150×150 mm, dĺžka 300-6000 mm
 • Kategórie kvality dreva

  Pre zobrazenie prehľadu kvalít dreva, z ktorého vyrábame lepené dosky kliknite vyššie.

  BUK

  • A (štvorstranne čisté): bez chýb, bez jadra, bez sukov, bez farebných odlišností
  • B: bez sukov a zaparenia, na ploche max. 25% červeného jadra, ojedinele čierne očká do 4 mm
  • A/B (jednostranne čisté): kombinácia A a B, jedna strana čistá v kvalite A, druhá B strana so zábehmi červeného jadra
  • C „rustik“: bez hniloby, bez poškodenia hmyzom, bez trhlín, červené a čierne jadro bez obmedzenia, čierne očká do 8 mm neobmedzene

  DUB

  • A: bez beli, bez sukov a trhlín, bez čiernych očiek
  • B: beľ do 10% plochy, čierne očká do priemeru 5 mm povolené
  • C: beľ povolený neobmedzene, suky do priemeru 20 mm povolené

  ORECH

  • A: bez beli, bez sukov, bez hniloby. Malé množstvo malých čiernych očiek povolené
  • B: beľ do 10% plochy, suky do priemeru 10 mm povolené, otvorené suky vyplnené čiernym tmelom
  • C: beľ a suky povolené neobmedzene, otvorené suky vyplněné čiernym tmelom

Špárovka priebežná

 • Vlhkosť 8%, plus mínus 2%
 • Lepidlo D3, na želanie zákazníka D4
 • Brúsený povrch, zrno 120
 • Rozmery lepených dosiek: hrúbka 16-60 mm, šírka max. 1300 mm, dĺžka max. 2500 mm
 • Lamela 40-50 mm, v doske vždy rovnaký rozmer
 • Dĺžkové formátovanie
 • Na želanie zákazníka:
  • Stolové dosky v kvalite A/B a A/C s dvomi krajnými lamelami kvality A (štvorstranne čistými)
  • Zaoblenie hrán: 1 alebo 2 hrany, jednostranne alebo obojstranne
  • Olejovanie
  • Sólo balenie dosiek
 • Špeciálne prevedenie:
  • „AMERICKÁ DOSKA“: úzky formát lamiel – lamely lepené na hranu, hrúbka max. 60 mm, šírka lamely max. 20 mm
  • Lepené hranoly: maximálny profil 150×150 mm, dĺžka 300-6000 mm
 • Kategórie kvality dreva

  Pre zobrazenie prehľadu kvalít dreva, z ktorého vyrábame lepené dosky kliknite vyššie.

  BUK

  • A (štvorstranne čisté): bez chýb, bez jadra, bez sukov, bez farebných odlišností
  • B: bez sukov a zaparenia, na ploche max. 25% červeného jadra, ojedinelé čierne očká do 4 mm povolené
  • A/B (jednostranne čisté): kombinácia A a B, jedna strana čistá v kvalite A, druhá B strana so zábehmi červeného jadra
  • C „rustik“: bez hniloby, bez poškodenia hmyzom, bez trhlín, červené a čierne jadro bez obmedzenia, čierne očká do 8 mm neobmedzene

  DUB

  • A: bez beli, bez sukov a trhlín, bez čiernych očiek
  • B: beľ do 10% plochy, čierne očká do priemeru 5 mm povolené
  • C: beľ povolená neobmedzene, suky do priemeru 20 mm povolené

  ORECH

  • A: bez beli, bez sukov, bez hniloby. Malé množstvo malých čiernych očiek povolené
  • B: beľ do 10% plochy, suky do priemeru 10 mm povolené, otvorené suky vyplnené čiernym tmelom
  • C: beľ a suky povolené neobmedzene, otvorené suky vyplnené čiernym tmelom