Buk evropský (Fagus sylvatica)

Naše firma má se zpracováním bukového masivu dlouholeté zkušenosti. Abychom odstranili negativní důsledky nestability této dřeviny (tj. dřevo při vysychání pracuje), bukové řezivo zpracováváme s následujícím postupem:
  • Vytěžený kmen přichází ke zpracování s vlhkostí okolo 40-50%, podle ročního období.
  • Z kulatiny se vyrobí řezivo.
  • Řezivo se pod tlakem napařuje, aby bylo dosaženo stejné barvy v celém profilu dřeva (bukové produkty firmy Beky se svojí barvou podobají dýze firmy Danzer)
  • Z řeziva se vyrábí hranoly, které se suší ve speciálních sušicích komorách. Bukové hranoly schnou od 21 do 50 dní, v závislosti na jejich profilu, vlhkosti, venkovních klimatických podmínkách a dalších faktorech. Výsledná vlhkost se pohybuje v rozmezí 8-10%. Při sušení se materiál zmenší až o 14% velikosti, podle skutečného obsahu vody v sušeném materiálu.
  • Vysušené hranoly se hoblují a dále třídí pro další zpracování: buď zůstanou ve formě hranolů, které je možno dle požadavků zákazníka ohýbat, zakulacovat hrany aj., nebo jsou hranoly spojovány některou z metod lepení do desek.