O nás

Firma Beky, a.s., je na trhu od roku 1992 a je jedným z najväčších spracovateľov tvrdého dreva v strednej Európe. 95% produkcie putuje na zahraničné trhy, predovšetkým do Nemecka, Dánska, Nórska, Českej republiky a Poľska.

Sme rodinná firma, na riadení spoločnosti sa podieľa už druhá generácie členov rodiny. Našimi prioritami sú serióznosť a profesionalita, už viac ako 20 rokov budujeme dobré meno firmy a sme spoľahlivým a stabilným partnerom pre našich klientov z celého sveta. Dbáme na udržateľnosť, využívame prírodné zdroje ekonomicky a ekologicky. Kladieme dôraz na rozvíjanie technologického zázemia, vybavenie priebežne obnovujeme, investujeme do moderných, efektívnych strojov. V budúcnu v tomto trendu chceme pokračovať a upevňovať si tak svoju pozíciu na trhu.

V priebehu svojej existencie sa firma stále rozvíja, tu sú niektoré dôležité míľniky:

  • 1992: založenie spoločnosti s ručením obmedzeným; zakúpenie prvej rámové píly
  • 1996: vstup investora zo Spojených štátov amerických; investície do sušiarenských technológií, zakúpenie technológie na ohýbanie a hobľovanie
  • 1998: nákup druhého prevádzkového areálu
  • 2000: rozšírenie sušiarní, nákup nových technológií pre spracovanie guľatiny; rozšírenie produktového portfólia o priebežnú špárovku
  • 2001: rozšírenie produktového portfólia o dĺžkovo napojovanou špárovku
  • 2010: výstavba novej haly pre lepení pribežnej špárovky
  • 2012/13: výstavba novej haly pre spracovanie a zhodnotení odpadu z výroby, teda pre výrobu brikiet a drevnej múčky
  • 2014: výstavba novej administratívnej budovy a haly pre CNC obrábacie stroje; spustení CNC technológie sa chystá v najbližšej budúcnosti

Beky a.s. ročne spracováva približne 20 000 m3 bukovej guľatiny a ďalších 40 000 m3 bukového rezivá, ktoré nakupuje u miestnych malých výrobcov. Okrem toho ročne spracuje 2 000 m3 dubovej guľatiny a 250 m3 rezivá z amerického orecha.

Spracovanie dreva obnáša porez, naparovanie, sušenie a finalizácii produktu, teda hobľovanie, prípadne lepenie, vyrezávanie alebo ohýbanie.

Maximálna mesačná kapacita sušičiek je 2 600 m3 reziva o hrúbke 32 mm.
Maximálna výstupná kapacita je 500 m3 hobľovaných hranolov a 500 m3 lepených dosiek mesačne.